Kácení stromů profesionálně

Rizikové kácení stromů

Rizikové kácení stromů definujeme jako kácení všude tam, kde okolí nebo strom svými parametry neumožňuje kácení celého stromu. Často se setkáváme s těmito příčinami: strom je dutý (vyhnilý), extrémně vychýlený mimo směr pádu nebo vychýlený do opačného směru než má být strom složen, v přímé blízkosti stromu nebo skrz jeho korunu vede vysoké napětí nebo jiné vedení, v přímé blízkosti stromu se nachází budova, na kterou je strom vychýlen. Používá se kácení pomocí horolezecké (lanové) techniky a kácení za pomoci pracovní plošiny.

Kácení rizikových stromů

U malých nakloněných stromů nestačí často místo pro posazení lopatky pro to nejdříve řežte část hlavního řezu a nasaďte lopatku, potom vyřízněte zbytek hlavního řezu šikmo tak, aby šla špička lišty pod první řez, tím zabráníte říznutí do lopatky. U stromu se silným náklonem vzniká nebezpečí, že před dokončením hlavního řezu spadne. V těchto případech často padne nežádoucím směrem nebo se rozštípne. Prvně udělejte běžní směrový zářez, poté řežte zápichem, pak rovně dozadu, až zůstane zbytek, který kmen drží. Je-li strom silnější než 25cm v průměru, řežte zápichem z obou stran.

Kácení stromů

Specifická činnost, která se dělá převážně v dobách vegetačního klidu a to u dřevin stojících mimo les. Je důležité ho pečlivě naplánovat. Stromy se kácí bezpečně a ve směru, ve kterém chcete, aby spadly. Dobře naplánované kácení usnadňuje pokračování Vaší práce. Nejdřív myslete, potom řežte. Nejdůležitějším faktorem je přítomnost velkých překážek v dané oblasti. Pokud víte, že oblastí, kde chcete kácet, procházejí lidé, dejte tam výstražné značky.

Článek přinesl web: kácení rizikových stromů.