Kácení stromů

sample7-kopieKácení stromů představuje jednu z nejrizikovějších činností, při které ročně dochází k několika pracovním úrazům a ke značném počtu úmrtí. Při práci se tromy je nezbytné věnovat nemalou pozornost možným nebezpečím a na základě vyhodnocení rizik postupovat dobře promyšlenými kroky. Při stanovení pracovních postupů je nutno zohlednit druh dřeviny, stáří a zdravotní stav kácených stromů, tvar koruny a další podmínky na místě pracoviště. Především stav terénu, povětrnostní situaci a určení správného směru kácení.

Kácení stromů ve ztížených podmínkách je jednou z fyzicky i psychicky nejnáročnějších prací. Jedná se o práci která je s každou zakázkou jiná. Profesionál zde musí spojit veškeré zkušenosti a obezřetnost, aby práci provedl především bezpečně a s výborným výsledkem. Nejedná se o pouhé použití síly bez promyšlených a dobře plánovaných kroků.