Kácení stromů profesionálně

sample6-kopieÚdržba zeleně vyžaduje většinou komplikovanou údržbu. Týká se to nejen veřejných ale i soukromých prostorů. Péče o záhony a keře je sice namáhavá, ale většinou únosná. Mezi nejrizikovější práce patří v této oblasti kácení stromů a péče o ně. Malé stromky ještě můžete udržovat ze země či krátkého žebříku. Co si ale počít s vysokými stromy, které potřebují prostříhat, pokácet nebo ohrožují okolní prostředí svým nestabilním stavem?

Klasické kácení je u vysokých stromů velmi rizikové. Nemůžete většinou zaručit, kterým směrem bude nakonec kmen padat k zemi a s ohledem na velkou hmotnost vzrostlého kmene jde často i o život. Při nedostatku okolního prostoru nebo v jinak ztížených podmínkách se pak můžete dostat do patové situace. Tyto rizikové aktivity se ale netýkají pouze kácení stromů, ale i prostřihávání, těžby dřeva, odstraňování kalamit či polomů.

Ve všech těchto případech komplikuje situaci i omezený prostor. Stromy, které rostou v blízkosti domů, lidských sídel, hřbitovů, parků, elektrického napětí nebo nad střechami vyžadují o to víc pečlivosti a profesionality, kterou kácení stromů vyžaduje. Většinou je s kácením vysokých stromů spojená i výšková práce. Ta je bezesporu sama o sobě velmi nebezpečná, zvláště tehdy, pokud je vykonávána někým, kdo dané práci nerozumí. Vždy také hrozí riziko, že strom nebo jeho části spadnou nekontrolovatelně mimo vyměřené území, čímž je ohroženo jeho okolí.

Důsledky neodborného kácení stromů mohou být katastrofální. Nejenom, že hrozí riziko poškození okolního majetku, ale také újma na zdraví dělníků i ostatních nezúčastněných osob. Jelikož jde o práci ve ztížených podmínkách, je kácení stromů za určitých okolností velmi náročné na psychický i fyzický stav dělníků. V žádném případě by tedy takovou práci neměli vykonávat lidé bez dostatečných zkušeností a určitou odolností. Jaké možnosti pak tedy přicházejí v úvahu?

Každé kácení stromů vyžaduje odlišný přístup k práci. Každý strom je jiný, má jinou tvrdost, výšku i rozvětvení. V okolí jsou různé podmínky, které práci ztěžují. Může se jednat o domy, parky i historické památky. Každý strom také na kácení reaguje jinak, záleží zde totiž na jeho členění. Pokud dojde k neodbornému kácení, může se stát spousta nepředvídatelných věcí.

Profesionální kácení stromů probíhá většinou pomocí stromolezecké techniky nebo manipulací z plošiny. Těžká technika by měla být ovšem využita teprve tehdy, kdy neexistuje jiná možnost. Profesionální firmy, které se kácením stromů zabývají, využívají tedy nejčastěji stromolezeckou techniku, která snižuje náklady oproti technice o polovinu.

Každé rizikové kácení stromů byste tedy měli svěřit pouze odborné firmě, která se v této problematice orientuje. Základem je již zmíněná snaha o minimální náklady spojené s využitím odpovídající techniky práce. Zajistit by měli také manipulaci s dřevěným odpadem a jeho svoz k ekologickému zpracování a likvidaci. Hlavně by ale měli mít potřebné oprávnění pro provádění takto náročné práce. Můžete si vyžádat potvrzení o speciálním proškolení a také potřebné certifikáty. Důležitou součástí je i pojištění na škody způsobené na majetku nebo zdraví.

Samotnému kácení stromů předchází složitá administrativa, která zahrnuje povolení kácení stromů a další případné dokumenty, bez kterého by bylo nedovolené pokácení pokutováno. Jako ve všech administrativních úkonech je i žádost o povolení kácení podmíněná správně vyplněnými papíry. Pokud uděláte chybu, může se odstranění stromů odložit. Nestyďte se proto požádat o pomoc firmu, která vám bude kácení vašeho stromu provádět. Profesionální firma by vám ostatně měla tuto možnost sama nabídnout.

Spolehlivá firma pro kácení stromů vám toho ovšem může nabídnout ještě mnohem víc. Součástí jejich služeb je i výsadba nových stromů nebo alejí a další výškové práce, které kácením stromů zdaleka nekončí. Pro výškové práce jsou používány často horolezecké techniky podobně jako při kácení stromolezectví. Tyto služby můžete využít na všech špatně přístupných objektech, které se pro vás nacházejí příliš vysoko. Patří mezi ně například vodojemy, mosty, stožáry, jeřáby a další těžko dosažitelné prostory. Odborníci jsou v takovéto výšce schopni provádět drobné opravy, čištění i nátěry. Často jsou proto tyto služby využívány na historických památkách.

Jistě jste se již poučili, že výškové práce a rizikové kácení stromů není nic pro obyčejné kutily či zahradníky. Nenechte tedy nikdy zvítězit vlastní hrdost nad vlastním bezpečím. Takové práce musí být prováděny s rozvahou a maximální efektivitou. Pracovník ve výškách musí vědět, jak zareagovat na nepředvídatelnou situaci a za všech okolností zachovat chladnou hlavu.