Kácení stromů

Rizikové kácení stromů

 • kácení stromů hrozících způsobením škody na majetku nebo újmě na zdraví
 • kácení stromů nejen pro úřady a firmy

Výkup stromů

 • výkup stromů „na stojato“
 • odkoupení stromů z alejí, stromořadí, větrolamů, atd.
 • výkup kulatiny a další dřevní hmoty
 • stromy vykupujeme od 50 m³, což je zhruba 28 stromů o průměru 30cm na čele. S menším množstvím neobchodujeme

Ostatní

 • nová výsadba lesních porostů, alejí, stromořadí, větrolamů, atd.
 • svoz a manipulace dřevní hmoty
 • ekologické zpracování a likvidace dřevní hmoty
 • štěpkování větví i dřevní hmoty
 • likvidace pařezů

sample6-kopieNa rizikové kácení stromů se specializujeme již desátým rokem. Jde zejména o stromy v blízkosti nemovitostí, v parcích, na hřbitovech, v alejích, větrolamech, v blízkosti elektrického napětí, apod. Pracujeme všude tam, kde je riziko způsobení škody na majetku nebo újmě na zdraví v důsledku zřícení dřeviny. Kácíme klasickou horolezeckou technikou, v krajních případech z vysokozdvižné hydraulické plošiny. Práce se snažíme dělat bez použití těžké techniky hlavně z důvodu úspory, tímto způsobem Vám ušetříme téměř 50% z celkové ceny zakázky.
Na veškeré poskytované práce máme patřičná školení, zkoušky a potřebná potvrzení o absolvování a jejich platnosti. Na prováděné práce se samozřejmě vztahuje naše pojištění odpovědnosti za škody na zdraví či majetku, které jsme za dobu existence nevyužili.